Οι σχέσεις στη σημερινή εποχή μπορούν να χαρακτηριστούν από πολύπλοκες μέχρι εφήμερες και αυτό γιατί η κοινωνία αλλάζει και μαζί με αυτήν διαμορφώνονται καινούργια πρότυπα.

Οι πιο παλαιές γενιές είχαν ως επίκεντρο τις ποιοτικές αλλά και σταθερές ανθρώπινες σχέσεις. Τότε, αν υπήρχε πρόβλημα σε κάποιο ζευγάρι προσπαθούσαν να βρουν την λύση ή έστω με αρκετή συζήτηση θα έβρισκαν μια τομή, για να μην «χαλάσει» αυτό που είχαν χτίσει με τόσο κόπο.

Σήμερα, αυτό που παρατηρώ αρκετά συχνά είναι ότι τα σύγχρονα ζευγάρια, μόλις έρθουν αντιμέτωπα με κάποιο ζήτημα, δεν προσπαθούν και τόσο να το επιλύσουν, αλλά το αντίθετο. Προτιμούν δηλαδή να χωρίσουν, από το να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση, η οποία να ικανοποιεί και τους δυο απόλυτα.

Ίσως, στο παραπάνω να έχει παίξει σημαντικό ρόλο και ο κορονοϊός, ο οποίος έκανε τους ανθρώπους πιο απόμακρους, γεμίζοντας τους από φόβο σύνδεσης.

Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αρκετοί προτιμούν να τελειώσουν κάτι με την παραμικρή αφορμή, έτσι ώστε να μην δεθούν παραπάνω με κάποιον ή κάποια και πληγωθούν περισσότερο στο μέλλον…