Μελέτη που δημοσιεύθηκε στo “Journal of Sex Research”και βασίστηκε στιςαπαντήσεις 283 νεαρών αντρών και γυναικών έρχεται να δώσει απάντηση!


Οι ερευνητές ζήτησαν από του συμμετέχοντες, ηλικίας 18-25 ετών, να καταγράφουν τις σκέψεις τους για διάστημα μίας εβδομάδας, συγκεκριμένα σκέψεις που αφορούσαν είτε το φαγητό, είτε τον ύπνο, είτε το σ3ξ. Χρησιμοποίησαν μια ειδική συσκευή που τους επέτρεπε να πατούν ένα κουμπί όποτε τους ερχόταν στο μυαλό μία από τις εν λόγω σκέψεις, ανάλογα με το ποια τους είχε «ανατεθεί».

Aυτομάτως γινόταν η καταγραφή, ώστε στο τέλος της ημέρας να γίνει η καταμέτρηση. Οι απαντήσεις τους αποκάλυψαν ότι οι άντρες σκέφτονται το σ3ξ λιγότερο ενώ οι γυναίκες περισσότερο απ’ ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι.

Το φαγητό οι άνδρες το σκέφτονταν σε ποσοστό 25,1%, ενώ οι γυναίκες 15,3%. Στο ζήτημα του ύπνου , οι άνδρες σκέφτονταν σε ποσοστό 29 τα εκατό, ενώ οι γυναίκες 13,4%. Όσον αφορά το θέμα του σ3ξ, οι άνδρες το σκέφτονταν σε ποσοστό 34,2%, ενώ οι γυναίκες μόλις 18,6%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, οι άνδρες σκέφτονται το σ3ξ πολύ πιο συχνά από τις γυναίκες, αλλά εξίσου σκέφτονται σε μεγάλο βαθμό και το φαγητό και τον ύπνο.

Ένα ερώτημα που προκύπτει από τη μελέτη και παραμένει μέχρι σήμερα
αναπάντητο είναι σε τι οφείλεται αυτή η παρόρμηση των αντρών. Είναι οι άντρες βιολογικά προδιατεθειμένοι να σκέφτονται περισσότερο τις βασικές ανάγκες τους ή οι σκέψεις τους διαμορφώνονται από διάφορους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες;

Ως προς τον επίμονο μύθο ότι οι άντρες σκέφτονται το σ3ξ κάθε 7 δευτερόλεπτα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι μύθος. Ακόμη και οι άντρες νεαρής ηλικίας, σύμφωνα με το δείγμα των αντρών που συμμετείχαν, φαίνεται πως σκέφτονται το σ3ξ περίπου δύο φορές κάθε ώρα που είναι ξύπνιοι. Οι γυναίκες, από την άλλη, σκέφτονται κατά μέσο όρο το σ3ξ μία φορά ανά ώρα.

Ίσως βέβαια τα αποτελέσματα για τις γυναίκες να μην είναι πραγματικά,
καθώς οι ερευνητές εκτιμούν ότι αρκετές από τις συμμετέχουσες δίστασαν να πατήσουν το κουμπί όσες φορές έπρεπε, πιθανότατα λόγω κοινωνικώ στερεοτύπων που δεν αφήνουν τις γυναίκες να εκφράζουν ελεύθερα τις σ3ξουαλικές τους σκέψεις και συμπεριφορές.